İslamisozler.net - Dini sözler, Şiirler, İlahiler, Video filmler


islami Sözler

Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkündür; müminlere karşı çok şefkatlidir; merhametlidir. Devamı için Tıklayınız


Affet Allahım ilahisi Dinle

Rabbim Allah Abdullah Nayır Affet Allahım ilahi sözleri Sen Rahman’sın, sen Rahim’sin, Kainatın sahibisin, Günahımız çoktur bizim, Affet bizi sen Allah’ım. Her halimiz isyandadır, Bela sözüm isyanladır, İnsanoğlu hüsrandadır, Affet bizi sen Allah’ım. Gece gündüz hiç durmadan, Hata ettik utanmadan, Yalvarırım hiç bıkmadan Affet bizi sen Allah’ım.


İslam’da Güzellik Kavramı

İslamda Güzellik nedir Güzellik Güzelliği kelimelere sığdırmak, onu yazıyla ve sözle anlatabilmek oldukça zor. Tat, koku ve diğer algılamalar hususunda gerçeğe uygun zihnî bir tasavvuru gerçekleştirebilmek ne kadar zorsa güzelliği de söz ve kalemle tasvir edebilmek bir o kadar zordur. Ancak; tatlıyla acı, ıtırla lezzet, toklukla açlık, mutlulukla üzüntü kolayca idrak edilebildiği gibi güzellik de […]


İslam’da Hoşgörü Ve Barış

İslamda Barış Ve Kardeşliğin Önemi Barışın sağlanmasında en önemli unsur şüphesiz konuştuğumuz dil ve üsluptur. Kur’an-ı Kerim’de çok açık bir şekilde müminler barış dili geliştirmeye davet edilmektedirler: “Size Müslüman (es-selam) olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek: ‘Sen mü’min değilsin’ demeyin.” Çünkü bir kişiyi inancı nedeniyle dışlamak, Müslümanlığını sorgulamak müminler arasında barışı bozar. […]


Hz.İshak A.S Hayatı

Hz.İshak peygamberin Hayatı Şam ve Filistin ahalisine gönderilen peygamberlerden. İbrahim peygamberın ikinci oğludur. Annesi hazret-i Sare’dir. Büyük kardeşiİsmail peygamberdan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir. İbrahim peygamber, Nemrud’un ateşinden kurtulduktan sonra, Babil’den hicret ederek, kendisine inananlar ve hanımı Sare Hatun’la birlikte Mısır’a gitti. Oradan da Filistin ve Şam diyarına döndü. Sare Hatun’un gençliğinde çocuğu olmamıştı. İbrahim […]


Hz.Lut A.S Hayatı

Hz.Lut peygamberin Hayatı Kur’an-ı kerim’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim peygamberın kardeşinin oğludur. İbrahim peygamber ve ona inananlarla birlikte Nemrûd’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lut Gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber gönderildi. İnsanlara İbrahim peygamberın dinini tebliğ etti. İbrahim peygamberla birlikte Babil’den hicret edip, Şam diyarına geldikleri zaman Cebrail peygamber gelerek Lut Gölü civarındaki […]


İslam’da Altın Ve Mahrem

İslamda altın kullanmak Harammıdır İslam dini süslenmeyi mübah görmüş, ve hatta bazen ve gerektiği yerlerde teşvik etmiştir. Cenab-ı Hak; “De ki Allah’ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?” (el-A’raf 7/32) buyurmuştur. lakin bunların yanında erkeklere haram, kadınlara da helal gördüğü ziynet eşyaları da vardır. Erkeklere haram olan ziynet eşyaları, altın ve […]


Hz.İsmail As Hayatı

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla) Hz .İsmail peygamber Arabistan’da Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber. İbrahim peygamberın büyük oğlu ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerinden. Annesinin adı Hacer’dir. Hazret-i İbrahim, Nemrud’un ateşinden kurtulduktan sonra, Bâbil’den ayrılıp, Mısır’a gittiğinde hanımı Sâre’ye Firavun musallat olmuştu. Fakat, Sâre’ye yaklaşmak istediğinde, ellerinin tutulup, nefesi kesilerek sara hastalığına benzer […]


Hz İbrahim As Hayatı

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla) Hz .İbrahim peygamberam Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden, ülülazm adı verilen altı peygamberden biri olup, Keldânî kavmine gönderilmiştir. Peygamber efendimiz Muhammed peygamberamdan sonra peygamberlerin ve insanların en üstünüdür. Yüce rabbimiz ona Halîlim (dostum) buyurduğu için Halîlullah veya Halîlürrahmân olarak bilinir. Babası mümin olan Târûh olup, annesi Emile’dir. İbrahim […]


Hz.Zülkarneyn As Hayatı

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla) Hz.Zülkarneyn Peygamber Hz.Zülkarneyn peygamber,Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nûh peygamberın oğlu Yâfes’in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmedi. Yemen’de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo’nun talebesi olan Makedonyalı İskender’den […]


İslamda Şehitlik Nedir

Kurana Göre Kimler Şehit Sayılır ? Şehid, ya şahid manasında ism-i faildir, ya meşhud manasında ism-i mef’uldür. Birinci manaya göre, Allah’ın huzurunda bulunan kimse demektir. İkinci manaya göre, melekler tarafından kendisine cennette şahidlik edilen kimsedir Lügat bakımından ifade edilen manalar bunlardır. Şehidlik rütbesi, Allah tarafından mü’minlere ihsan buyurulan en yüksek manevi bir rütbedir. Buna ancak […]