İslamisozler.net - Dini sözler, Şiirler, İlahiler, Video filmler


islami Sözler

Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkündür; müminlere karşı çok şefkatlidir; merhametlidir. Devamı için Tıklayınız


Hz Davud As Hayatı

Hz Davut Aleyhisselam Hayatı Ve Yaşantısı Hz Davut Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Hem peygamber hem sultan yani hükümdardı Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehüda adlı oğluna dayanır Süleyman aleyhisselamın babasıdır Kudüste doğdu Orada yaşadı ve orada vefat etti Kendisine İbran dilinde Zebur kitabı verildi Sesi çok güzel ve tesirliydi İsmi Kuranı kermde on altı yerde geçmektedir […]


Hz Yunus As Hayatı

Hz Yunus Aleyhisselam Hayatı Hz Yunus Aleyhisselam Musul yakınlarındaki Nineve (Ninova) ahalisine gönderilen peygamber Babası Meta adında bir zat olup salih kimselerdendiYunus aleyhisselam kendisini balık yuttuğu için Zinnün ve Sahibi Hüt adlarıyla da anılmıştır Yunus aleyhisselam Asür Devletinin başşehri ve önemli bir ticaret merkezi olan Nineve şehrinde doğduBabası Meta ve annesi Allahü tealaya dua edip […]


İşmoil As Hayatı

İŞMOİL ALEYHİSSELAM İsrailoğullarına Musa aleyhisselamın dinini tebliğ etmiştir İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Harun aleyhisselamın neslinden olup Musa aleyhisselamın dinini tebliğ etmiştir İşmoil aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önceMısır ve Kudüs arasındaki Bahri Rum (Rum denizi) sahillerinde yaşayan Amalikalılarİsrailoğullarına musallat olmuşlardı Amalikalılarİsrailoğullarına saldırıp pekçok kimseyi öldürdüleron binlercesini de esir aldılar Musa aleyhisselamdan beri içerisinde Tevratın bulunduğu ve İsrailoğulları […]


Allaha Tevekkül Nedir

Tevekkül nedir Tevekkülallaha teslim olmakgüvenmekdayanmakbağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedirtevekkül Dini terim olarak tevekkül ne anlama gelmektedir Tevekkülün dini terim olarak anlamıysabir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben allaha bağlanıp ona güvenmeksonucu allahtan beklemek anlamına gelmektedir Tevekkül etme türleri nelerdir Tevekkül dört kısma ayrılır 1 Yaratılmışlara […]


Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları İnsanın bu dünyaya geIiş amacı kainatın yaratıcısı oIan AIIahı tanımak ve Ona kuIIuk etmektir BizIere AIIahın zatını biIemeyiz ve sahip oIduğumuz madde gözüyIe göremeyiz Çünkü bu gözIerimiz AIIahı görecek sınırda değiIdir Fakat bizIer AIIahın yarattığı varIıkIara bakarak ve Onun eIçisi oIan Peygamberimiz ve Kuranaı Kerimi iIe Onu tanıyabiIiriz AIIahı tanımak […]


Müminlerin Kardeşliği Nedir

AÇIKLAMA Bismillahirrahmanirrahîm Müminler kardeştir. Kardeşlerinizin birbiriyle savaşmasına müsaade etmeyin onların arasını düzeltin. Allaha ulaşmayı dileyerek ve böylece İslamın 7 safhasını yaşayarak Allaha karşı takva sahibi olun. Böylece mutlaka zikir artışıyla bu kademeleri aşacağınız için Allahın fazlını ve rahmetini artan boyutlarda alacağınız için rahmet olunursunuz. İnnemel mu’minune ihvetun fe aslihu beyne ehaveykum vettekullahe leallekum turhamun(turhamune). 1. […]


Melekler ve Özellikleri

Meleklerin Özellikleri Ve Vasıfları Nelerdir MeIekIerİn asıI vatanIarı meIekut aIemİdİr ve İnsandan önce yaratıImışIardır. Bu nedenIe İnsandan farkIı özeIIİkIerde yaratıImışIardır. YaratıIışIarı kendİ aIemIerİ oIan meIekut aIemİne uygundur. MeIekIer “emİr, meIekut ve gayb” aIemIerİne aİt varIıkIar oIduğundan bu aIemIere aİt kesİn ve doğru bİIgİ kaynağımız ancak vahİyIedİr. Bunun dışında beşerİ İIİm, akıI, keşİf ve tecrübeyIe eIde […]


Meleklerin Hz. Adem’e Secde Etmesi

MeIekIerİn Hz. Adem’e Yaptığı Secdenİn Mahİyetİ “Bİr zamanIar Bİz, meIekIere ‘adem’e secde edİn’ dedİk. İbIİs harİç hepsİ secde ettİIer. O, yüz çevİrdİ ve büyükIük tasIadı, böyIece kafİrIerden oIdu.” (2/Bakara, 34) İsIam’a göre, İnsanIarın AIIah’tan başkasının önünde her ne sebepIe oIursa oIsun secde etmesİ, saygı İçİn aInını yere koyması asIa caİz değİIdİr. İsIam’da AIIah’tan başkasına secde […]


Hz. Zülkifl As Hayatı

Hz. Zülkifl Aleyhisselamın yaşamı ve hikayes i İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, alimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir. Asıl ismi Bişr olup, lakabı Zülkifl’dir. Elyesa aleyhisselamdan sonra, kızmadan sabır göstererek dinin emirlerini ve yasaklarını İsrailoğullarına bildirmeyi üzerine aldığı, kefil olduğu için kefalet sahibi manasında Zülkifl denilmiştir. Elyesa aleyhisselamın amcasının oğludur. İsrailoğullarına Musa aleyhisselamın […]


Hz. Elyasa As Hayatı

Hz. Elyasa Aleyhisselamın Hayatı İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyas aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa aleyhisselamın dinini yaymakla vazifelendirilmiş nebi idiler. İlyas aleyhisselam, İsrailoğullarını Allahü tealaya imana ve ibadete çağırdı. Onu dinlemediler, hatta memleketlerinden kovdular. Ba’l adındaki puta tapmaya ısrarla devam ettiler. Bu isyanları ve azgınlıkları sebebiyle, Allahü teala onlar üzerine bela ve musibet gönderdi. […]