İslamisozler.net - Dini sözler, Şiirler, İlahiler, Video filmler


islami Sözler

Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkündür; müminlere karşı çok şefkatlidir; merhametlidir. Devamı için Tıklayınız


İslamda 32 Ve 54 Farz Nedir

OTUZ İKİ FARZ islam dininde her müslümanın bilmesi gereken 32 ve 54 farzları İMANIN ŞARTLARI 1. Allah Teala’ya inanmak 2. Allah’ın meleklerine inanmak 3, Allah’ın kitaplarına inanmak 4. Allah’ın peygamberlerine inanmak 5.Ahiret gününe inanmak 6. Kader ve kazaya inanmak NAMAZIN FARZLARI Dışındakiler : 1. Hadesten taharet 2. Necasetten taharet 3. Setr-i avret 4. İstikbal-i kıble […]


Peygamberimizin İsimleri

Resulullahefendimizin Mübârek İsimleri ve Mânâları Abdullah Allah’ınkulu Âbid Kullukeden,ibadeteden Âdil Adaletli Ahmed Ençokövülmüş,sevilmiş Ahsen Engüzel Alî Çokyüce Âlim Bilgin,bilen Allâme Çokbilen Âmil İşveaksiyonsahibi Aziz Çokyüce,çokşerefliolan Beşir Müjdeleyici Burhan Sağlamdelil Cebbâr Kahredici,gâlip Cevâd Cömert Ecved Eniyi,encömert Ekrem Enşerefli Emin Doğruvegüvenilirkimse Fadlullah Allah-üTeâlanınihsânı,fazlınaulaşan Fâruk Hakkıvebâtılıayıran Fettâh Yoldakiengellerikaldıran Gâlip Hâkimveüstünolan Ganî Zengin Habib Sevgili,çoksevilen Hâdi Doğruyolagötüren Hafız Muhafazaedici […]


Hz  Şemun AS Hayatı

Hz Şemun Aleyhisselamın Hayatı İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivayet edilen mübarek zat Şemsün diye de zikr edilir Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “Geçmiş zamanda Şemun (Şemsün aleyhisselam) adlı bir peygamber vardı Allahü tealanın rızası için bin ay devamlı cihad edip silahını omuzundan çıkarmadı buyurdu Eshab-ı kiram Keşke bizim ömrümüz de uzun olsaydı da biz […]


Hz. İsa AS Hayatı

Hz İsa Aleyhisselam Hayatı İsrailoğullarına gönderilen ve Kuranı kerimde ismi bildirilen peygamberlerden Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir Annesi hazreti Meryemdir Allahü teala onu babasız yarattı Kudüste doğdu Otuz yaşında peygamber oldu Kendisine İncil adlı kitap gönderildi Otuz üç yaşında diri olarak göğe kaldırıldı Kıyamete yakın yeryüzüne tekrar inecektir […]


Peygamber Ve Nebi Nedir

Peygamberlerde bulunmaleyhisselamı gereken valeyhisselamıflar nelerdir Nebi ile resul araleyhisselamındaki fark nedir Peygamberlik müessesesi vehbidir (Allah vergisidir) Takva ve salahat gibi insanın iradi gayreti (kesbi) ile elde edilemez Peygamberler Cenabı Hakkın insanlar araleyhisselamından hususi seçtiği özel himaye ve terbiye ettiği mümtaz şahsiyetlerdir Resülüllah Efendimiz Kureyşe Nübüvvetini tebliğ etmesi üzerine Kureyşin ileri gelenlerinden Velid bin Muğire Eğer […]


Hz. Yahya AS Hayatı

Hz Yahya Aleyhisselam Hayatı İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Zekeriyya aleyhisselamın oğludur annesinin ismi Elisa olup İmranın kızıydı Hıristiyanlar Elizabeth diyorlar Davud aleyhisselamın neslinden olup hazreti Meryemin teyzesinin oğluydu allahü teala onu babası Zekeriyya aleyhisselamın duası üzerine ihsan etti Zekeriyya aleyhisselam doksan dokuz veya yüz yirmi yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu Hanımı da […]


Hz. Zekeriyya AS Hayatı

Hz Zekeriyya Aleyhisselam Hayatı İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden İsmi Zekeriyya bin azan bin Müslim bin Sadun olup soyu Süleyman aleyhisselama ulaşır Yahya aleyhisselamın babasıdır Musa aleyhisselamın getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti Marangozluk yapar elinin emeğiyle geçinirdi Kavmi tarafından şehit edildi Zekeriyya aleyhisselam zamanında Şam vilayeti Batlamyüsilerin elindeydi Onlar Kudüste bulunan BeytülMakdise hürmet ederlerdi […]


Hz. Uzeyr AS Hayatı

Hz Uzeyr Aleyhisselam Hayatı Beni Beni İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden veya velilerden İsmi Kuranı kerimde bildirilmiş olup peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmemiştir Babasının ismi Şureyha olup Harun aleyhisselamın neslindendir Beni Beni İsrailoğullarını Tevratın hükümlerine uymaya davet etmiştir Beni Beni İsrailoğulları Allahın oğlu diye iftirada bulunmuşlardır Kudüste doğdu ve Kudüste vefat etti Uzeyr aleyhisselam küçük yaşından itibaren […]


Hz. Lokmanın AS Hayatı

Hz Lokman Hekimin Yaşamı HzLokmanHzDavut döneminde yaşamış bilge bir insandırHzLokmanın terzi veya marongoz olduğuda belirtilmektedirHzLokman Yüce Allah tarafından hikmet verilmiş bi insandı İslam aleminin çoğunluğuna göre Lokmanpeygember değilvelidir Allahın sevgili kuludur Kuranı Kerimde kendisine hikmet verildiği bildirilen salih kişi Kuranı Kerimde Hz Lokmanın şeceresi hakkında bilgi yoktur Islami kaynaklarda ise onun şeceresi Lokman b Barûr […]


Hz. Süleyman AS Hayatı

Hükümdar bir peygamber Hz Süleyman AS Hayatı ve örnek yaşamı Hz Süleyman güçlü bir hükümdar ve muhteşem kerametlere sahip bir peygamberdi Cenab Hakkın dinini yaymak için insan cin ve kuşlardan ordu kurup onlara hükmetti Hz Süleyman Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Davud aleyhisselamın oğludur Yakub aleyhisselamın neslindendir Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu Hem peygamber hem sultandı […]